Jogomban áll elállni – fogyasztóvédelmi kisokos

2017.12.17

Jelentősen nő decemberben a kereskedelem forgalma – ajándékvásárlási lázban égünk, de sajnos a legjobb szándék ellenére is néha mellényúlunk. De semmi pánik, van megoldás. Csak mindig más.

A Heves Megyei Iparkamara összegyűjtötte a legfőbb tudnivalókat, a rendkívül hasznos írásból válogatunk, mert a tudás hatalom. Így ha valamiért cserélni kell a megvásárolt terméket, tudjuk majd, milyen lehetőségeink vannak.

Tehát.

Jótállás avagy garancia

Azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.

Kellékszavatosság fogalma

A kötelezett (vagyis a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő, csak akkor még nem felismerhető hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben.

Termékszavatosság fogalma

A termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Elállási jog

Ez nem más, mint hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet a vásárló és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. Erre 14 naptári napja van a vásárlónak. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőség a termék megvizsgálására és kipróbálására, továbbá, hogy kizárólag az eladó által egyoldalúan meghatározott információkra támaszkodhat a vásárló a vásárlás előtt.

Innen folytatjuk, addig is ajánljuk olvasóink figyelmébe a Tékozló Homárt, ahol olyan dolgok derülnek ki, hogy például Tudomásul veszem és kötelezettséget vállalok, a felelős egyedül csak én vagyok. További fogalmak, amikről jó tudni ide kattintva.

az eredeti hír itt elérhető