Sikeres volt a Heves megye klímastratégiája című dokumentum kidolgozása

2018.03.01

A dokumentumhoz kapcsolódó szemléletformálás és tudásmegosztást támogató projekt is sikerrel zárult.

A projekt (KEHOP-1.2.0-15-2016-00019) 30 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg – tájékoztatott közleményben a Heves Megyei Önkormányzat.

Az elnyert 30 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásból a projekt 16 hónapos időtartama alatt kettős
cél valósult meg:

1. Megyei Klímastratégia térségi szereplők bevonásával történő kidolgozása

A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében Heves
megye meghatározó társadalmi-gazdasági szereplőinek bevonásával került kidolgozásra a Heves Megye Klímastratégiája dokumentum. Fő célja a klímaváltozás okozta folyamatok azonosítása és fókuszpontjainak,
illetve ok-okozati kapcsolatainak feltárása megyénkben, valamint az ezekre adandó válaszként szükséges intézkedések, beavatkozási irányok meghatározása volt.

2. A klímaváltozás mérséklésével, ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás

A projekt keretében, szorosan kapcsolódva a Heves Megyei Klímastratégia elkészítéséhez, feladatként
jelentkezett a megyei döntéshozók és a közvélemény éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése,
a kapcsolódó tevékenységek megyei szintű koordinációja. Ennek érdekében jött létre a Megyei
Éghajlatváltozási Platform, ami általános információs központ szerepét tölti be, szerepet vállal továbbá a
tudásmegosztásban, a témakör népszerűsítésében, folyamatos együttműködésben a Klímabarát Települések
Szövetségével. Szakmai koordinációs és konzultációs feladatait a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
keretében működő Titkárság segíti. A lakosság, a köz- és vállalkozói szféra az éghajlatváltozás kihívásaival
kapcsolatos érzékenyítésére szakmai rendezvények (2 db konferencia, 3 db workshop) illetve 4 db lakossági
figyelemfelkeltő akció került végrehajtásra.

A sikeres projekt hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és kezelés
előmozdításához, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek
megteremtéséhez, a társadalom klímatudatosságának eléréséhez Heves megyében.

az eredeti hír itt elérhető